header image
 

All posts in Maj, 2020

 

Uprzejmie informuję, że tegoroczny dyżur wakacyjny będzie realizowany na zmienionych zasadach.

Do naszej placówki będą przyjmowane tylko te dzieci, które do niego uczęszczają na co dzień w roku szkolnym 2019 / 2020. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa, poprzez uniknięcie migracji pomiędzy różnymi przedszkolami.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Co ważne, z opieki wakacyjnej będą mogli skorzystać jedynie ci najmłodsi, których rodzice są aktywni zawodowo i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki.

Aby skorzystać z opieki w placówce podczas wakacji, zainteresowani rodzice będą musieli zadeklarować taką chęć w “swoim” przedszkolu. Konieczne będzie również podanie, w jakim okresie dziecko będzie przebywało w placówce. Co ważne, podobnie, jak teraz, pierwszeństwo podczas przyjęcia na wakacje będą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

W celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa, nie tylko najmłodszym mieszkańcom Szczecina, ale także ich rodzinom i pracownikom przedszkola, konieczne jest dalsze utrzymywanie wzmożonego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie najwyższych środków ostrożności. Dlatego też, podobnie jak obecnie, w trakcje wakacji przedszkole będzie funkcjonować zgodnie z opracowanymi na potrzeby trwającej pandemii specjalnymi procedurami bezpieczeństwa.

Sytuacja cały czas jest wyjątkowa, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto Szczecin ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie internetowym: koronawirus.szczecin.eu

 

Z poważaniem,
Danuta Bielawiec – Dyrektor PP Nr 20

DRODZY RODZICE!

W związku z planowanym otwarciem Przedszkoli Publicznych w Szczecinie zachęcamy do zapoznania się z:

  1. Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 04.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia – POBIERZ
  2. Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom Przedszkola Publicznego nr 20 w Szczecinie w związku z wystąpieniem COVID-19 – POBIERZ 
  3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 213/20 z dnia 5 maja 2020 r. – POBIERZ
  4. Informacją dot. dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko – stan na dzień 3.05.2020 r. – POBIERZ
  5. Komunikatem w sprawie otwarcia Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie i zasad przeprowadzania naboru – POBIERZ
  6. Wzorem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach – POBIERZ
  7. Oświadczeniem rodziców dotyczącym zgody na pomiar temperatury ciała dziecka – POBIERZ

 

Z poważaniem,
Danuta Bielawiec – Dyrektor PP Nr 20

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z podstawą prawną: § 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach i ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z wystąpieniem na terenie Miasta Szczecina zagrożenia, związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID – 19, mogącego zagrażać zdrowiu dzieci, PREZYDENT MIASTA SZCZECIN zawiesił zajęcia w Przedszkolach na okres:

od 6 maja do 15 maja 2020 r.

z możliwością skrócenia lub wydłużenia terminu, który będzie zależał od zapewnienia pełnych warunków bezpieczeństwa w placówce.

 

Z poważaniem,
Danuta Bielawiec – Dyrektor PP Nr 20

 


Źródło: @PrezydentSzczecina