Nowa funkcjonalność w systemie Nabór

W systemie Nabór, przeznaczonym do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli publicznych, została uruchomiona nowa funkcjonalność, która pozwala w procesie rekrutacji na wysłanie przez rodziców zeskanowanych dokumentów do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów dostępna jest pod adresem:
nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
nabor.pcss.pl/szczecin