Deklaracja woli – informacja

 

Szanowni Rodzice!

 

W dniach 22 – 24 kwietnia 2020 r.

odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia
dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
(dotyczy również obecnie chodzących dzieci)

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

 1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
 2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki – przedszkole zmienia status kandydata  z zakwalifikowany na przyjęty,
 3. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury.

 

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu / szkole):

Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba.

 1. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 – 15.00.
 2. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki.
 3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.
 5. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty.
 6. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Wszelkie informacje można uzyskać:
tel. 91/ 487 14 12 lub
e-mail: pp20@miasto.szczecin.pl


Materiały uzupełniające:

 1. Instrukcja do wersji elektronicznej – potwierdzanie woli do pobrania – kliknij tutaj
 2. Potwierdzenie woli (wypełniamy od 22 do 24.04 br.) – wzór do pobrania – kliknij tutaj