Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin dotycząca przedszkoli

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z podstawą prawną: § 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach i ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z wystąpieniem na terenie Miasta Szczecina zagrożenia, związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID – 19, mogącego zagrażać zdrowiu dzieci, PREZYDENT MIASTA SZCZECIN zawiesił zajęcia w Przedszkolach na okres:

od 6 maja do 15 maja 2020 r.

z możliwością skrócenia lub wydłużenia terminu, który będzie zależał od zapewnienia pełnych warunków bezpieczeństwa w placówce.

 

Z poważaniem,
Danuta Bielawiec – Dyrektor PP Nr 20

 


Źródło: @PrezydentSzczecina