Planowane otwarcie przedszkola [aktualizacja: 2020-05-13]

DRODZY RODZICE!

W związku z planowanym otwarciem Przedszkoli Publicznych w Szczecinie zachęcamy do zapoznania się z:

  1. Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 04.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia – POBIERZ
  2. Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom Przedszkola Publicznego nr 20 w Szczecinie w związku z wystąpieniem COVID-19 – POBIERZ 
  3. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin nr 213/20 z dnia 5 maja 2020 r. – POBIERZ
  4. Informacją dot. dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko – stan na dzień 3.05.2020 r. – POBIERZ
  5. Komunikatem w sprawie otwarcia Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie i zasad przeprowadzania naboru – POBIERZ
  6. Wzorem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach – POBIERZ
  7. Oświadczeniem rodziców dotyczącym zgody na pomiar temperatury ciała dziecka – POBIERZ

 

Z poważaniem,
Danuta Bielawiec – Dyrektor PP Nr 20