Wakacyjna praca przedszkola – ważne informacje!

 

Uprzejmie informuję, że tegoroczny dyżur wakacyjny będzie realizowany na zmienionych zasadach.

Do naszej placówki będą przyjmowane tylko te dzieci, które do niego uczęszczają na co dzień w roku szkolnym 2019 / 2020. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa, poprzez uniknięcie migracji pomiędzy różnymi przedszkolami.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Co ważne, z opieki wakacyjnej będą mogli skorzystać jedynie ci najmłodsi, których rodzice są aktywni zawodowo i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki.

Aby skorzystać z opieki w placówce podczas wakacji, zainteresowani rodzice będą musieli zadeklarować taką chęć w “swoim” przedszkolu. Konieczne będzie również podanie, w jakim okresie dziecko będzie przebywało w placówce. Co ważne, podobnie, jak teraz, pierwszeństwo podczas przyjęcia na wakacje będą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

W celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa, nie tylko najmłodszym mieszkańcom Szczecina, ale także ich rodzinom i pracownikom przedszkola, konieczne jest dalsze utrzymywanie wzmożonego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie najwyższych środków ostrożności. Dlatego też, podobnie jak obecnie, w trakcje wakacji przedszkole będzie funkcjonować zgodnie z opracowanymi na potrzeby trwającej pandemii specjalnymi procedurami bezpieczeństwa.

Sytuacja cały czas jest wyjątkowa, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto Szczecin ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie internetowym: koronawirus.szczecin.eu

 

Z poważaniem,
Danuta Bielawiec – Dyrektor PP Nr 20