Wnoszenie opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących opłat za przedszkole, które weszły w życie od lipca 2018 r. opłatę za pobyt dziecka i wyżywienie wnosimy z dołu do dnia 07 każdego następnego miesiąc na konto przedszkola po otrzymaniu od nauczyciela grupy informacji drukowanej (karteczki).

Przykładowo za miesiąc wrzesień zapłacimy w październiku do 07.10.2018 r.

Odbijanie breloków w czytniku jest dla Państwa zdecydowanie korzystniejsze, gdyż wg rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu będą naliczane godziny. Jeśli się ktoś “nie odbije” to czas naliczany jest maksymalnie, czyli 10 godzin niezależnie czy dziecko poszło do domu wcześniej czy później przyszło.

Numer konta Przedszkola, na które wnosimy opłaty:
73 1020 4795 0000 9502 0278 2548