Rekrutacja – terminy w postępowaniu, terminy uzupełniające, dni adaptacyjne