header image
 

Procedura przydziału dzieci do grup w PP nr 20 w Szczecinie

PROCEDURA PRZYDZIAŁU DZIECI DO GRUP
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 20 W SZCZECINIE

 

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 i 1378)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502)
  3. Statut Przedszkola Publicznego Nr 20

 

Czytaj więcej – WYŚWIETL / POBIERZ