header image
 

O przedszkolu

przedszkole

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Szczecinie zajmuje budynek 1-piętrowy, zlokalizowany w dużym ogrodzie, pełnym żywopłotów, różnorodnych drzew i krzewów ozdobnych, usytuowany w pięknej dzielnicy Szczecina – Pogodno. Część ogrodu wyposażona jest w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowo – sportowych, natomiast druga część to tzw. ,,zielona sala” do organizowania imprez międzyprzedszkolnych i szkolnych, pikników, festynów dla dzieci i ich rodzin. w budynku mieszczą się wielofunkcyjne, przestrzenne sale z łazienkami dla 5 oddziałów dziecięcych oraz biura i kuchnia z zapleczem.

Mamy wspaniałą kadrę. Nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne, duże doświadczenie zawodowe, są bardzo zaangażowani w pracę z dziećmi, personel pomocniczy od kilkunastu lat jest stały. Wychowujemy i edukujemy dzieci na podstawie obowiązującej podstawy programowej, wykorzystujemy w swojej pracy elementy dziecięcej matematyki oraz autorskiego programu ekologicznego i adaptacyjnego dla najmłodszych. Celem naszym jest integracja dzieci, tworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, przygotowywanie do nauki w szkole systematycznie, kompleksowo od najmłodszej grupy, uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje. Osiągnięcie powyższego wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka pod kątem poznawczym, emocjonalno-społecznym i eliminowania wspólnie z rodzicami ewentualnych dysharmonii rozwojowych. Przedszkole sukcesywnie w miarę możliwości zmienia swój wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny.

W naszym przedszkolu organizujemy wiele uroczystości i imprez dla dzieci i rodziców oraz między-przedszkolnych i z udziałem klas i z pobliskich szkół podstawowych. Od kilku lat jesteśmy organizatorami między-przedszkolnego ,,Turnieju ekologiczno – zdrowotno – sportowego z okazji Dnia Ziemi”. Owocem codziennej systematycznej pracy nauczycielek i dzieci są nagrody, wyróżnienia, dyplomy, puchary i statuetki za udział i prezentacje ich talentów oraz zainteresowań w licznych konkursach i przeglądach plastycznych, tanecznych, sportowych, ekologicznych, teatralnych, muzycznych o zasięgu miejskim i ogólnopolskim, w tym np.:

 •  Spartakiada Przedszkolaków: “Śmiech i zabawa to fajna sprawa”,
 •  Baśnie i bajeczki z Andersenem w tle
 •  Sztafeta i “Półmaraton Gryfa Szczecińskiego”
 •  Konkurs ekologiczny „Mamy pomysły na odpady”

Wraz z dziećmi i ich rodzicami uczestniczymy z dużym zaangażowaniem w akcjach charytatywnych: ,,Dzieci Szczecina – Dzieciom Biesłana”- Certyfikat 2005 , ,,Góra grosza”, ,,Podzielmy się książkami”, przeznaczając pozyskane środki na rzecz dzieci przebywających w szpitalach dziecięcych. Bierzemy udział w akcji “Cała Polska czyta dzieciom”, Festiwalu piosenki bajkowej w Szkole Podstawowej Nr 51, wspólnie z rodzicami organizujemy festyny dla całej naszej społeczności przedszkolnej np. ,,Pożegnanie lata”, ,,Dzień Rodziców”, ,,Wakacje tuż, tuż”.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 4, Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie – “Bezpieczny Przedszkolak”, Liceum Plastycznym w Szczecinie, Instytutem Geologicznym, pobliskimi przedszkolami oraz szkołami podstawowymi nr 3, nr 53, nr 48, nr 51, Szczecińską Agencją Artystyczną oraz z Radą Osiedla Pogodno. Przedszkole objęte jest patronatem Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie.

W naszym przedszkolu:

 •  preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi,
 •  zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 •  posiadamy wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw,
 •  organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek,
 •  zapewniamy uczestnictwo w spektaklach teatralnych i koncertach.

Oferujemy bogatą gamę zajęć dodatkowych:

 •  gimnastykę korekcyjną,
 •  rytmikę,
 •  język angielski,
 •  terapię logopedyczną,
 •  taniec towarzyski