header image
 

Jeżyki

 

Idzie jeżyk leśną drogą,
tupnie sobie czasem nogą.

Nasza grupa, to “Jeżyki”,
uśmiechnięte, miłe smyki.