header image
 

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin korzystania z placu zabaw należącego do Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie

 1. Plac zabaw służy tylko i wyłącznie dzieciom Przedszkola Publicznego Nr 20 do czasu przebywania w przedszkolu (do chwili odebrania go przez rodziców).
 2. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować — odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu przedszkola. 
 3. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela. 
 4. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajdują się w każdej części placu. 
 5. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy będące własnością placówki. 
 6. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt i bezwzględnie go schować po zakończonym użytkowaniu. 
 7. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela. 
 8. Zabawa na zjeżdżalni i przeplotni może odbywać się tylko przy udziale nauczyciela. 
 9. Zabrania się dzieciom samodzielnego korzystania ze zjeżdżalni i przeplotni.
 10. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić dyrektorowi placówki i osobie za niego odpowiedzialnej.
 11.  Zabrania się dzieciom korzystania z uszkodzonego sprzętu.
 12. Zabrania się na terenie placu rzucania papierów, wszelkich opakowań i odpadów, wpuszczania psów i kotów. 
 13. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać o kwiaty i rośliny znajdujące się na terenie placu przedszkolnego oraz zgłaszać dyrektorowi wszelkie uszkodzenia.
 14. Każdy rodzic/ opiekun dziecka ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje dziecko, które zostało odebrane przez niego z przedszkola a pozostaje nadal na placu zabaw.

 

Regulamin obowiązuje od dnia ..01.09.2009 r…..

Zatwierdzony został przez Radę Pedagogiczną w dniu ..31.08.2009 r…

Dyrektor PP 20

mgr Danuta Bielawiec 

 

Drodzy Rodzice

Plac zabaw należący do Przedszkola Publicznego Nr 20 ma służyć nam wszystkim przez wiele lat.

Dbajmy wszyscy o huśtawki i kwiatek na ziemi,

Niech się w pięknych kolorach przyroda mieni

Nasz plac, to traw zielone łąki

dla nas tutaj śpiewają pięknie skowronki.

Pomóżmy przetrwać naszej przyrodzie,

O ekologię dbajmy wszyscy na co dzień.

•••

Kierujemy wielką  prośbą do Was drodzy Rodzice, o zwrócenie uwagi na swoje dzieci odebrane z przedszkola, o dbanie i poszanowanie roślin oraz sprzętu przedszkolnego.

Za wasze dzieci My – nauczyciele, odpowiadamy nie mało

by Waszym dzieciom w przedszkolu  nic złego się nie stało.

DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ