header image
 

Dokumenty

Statut Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie:

https://pp20.szczecin.pl/?page_id=373

Procedura przydziału dzieci do grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Szczecinie:

https://pp20.szczecin.pl/?p=123

Koncepcja pracy przedszkola:

https://pp20.szczecin.pl/?page_id=375

Regulamin korzystania z placu zabaw:

https://pp20.szczecin.pl/?page_id=377